Kraj: GZS, dvorana F

Organizator: IKT horizontalna mreža,

Združenje za informatiko in telekomunikacije

Kontakt: Maruša Boh, marusa.boh@gzs.si

Kako pripraviti digitalno strategijo in uspešno izvesti digitalno transformacijo 11

  1. 2. 2020 od 11:00 - 13:30, GZS, dvorana F

Delavnica je namenjena vsem, ki ste zadolženi za digitalno preobrazbo in/ali vključeni v pripravo digitalne strategije, oziroma se boste prijavili na razpis P4D 2019 -2023 -Spodbude za digitalno transformacijo.

Program:

11.00 - 11.45 Uvod: predstavitev, pričakovanja, glavni izzivi

Razjasnitev osnovnih pojmov:

· digitalni slovar od a do ž;

· stopnje digitalnosti;

· značilnosti digitalne ekonomije v povezavi s konkurenčnostjo organizacij v digitalni ekonomiji;

· kaj je digitalna preobrazba in model poslovne digitalne preobrazbe;

· kaj je strategija in kaj je digitalna strategija;

· kateri so sestavni elementi digitalne strategije.
11.45 -12.15 Koncept priprave digitalne strategije in prijave na razpis Digitalna transformacija · izhodišča priprave digitalne strategije;

· digitalni testi: test digitalne zrelosti organizacije, test digitalnih zmožnosti, test digitalnih kompetenc;

· struktura digitalne strategije in podrobneje o elementih digitalne strategije ter načrtih njene izvedbe.; povezanost z razpisom P4D 2019 -2023 -Spodbude za digitalno transformacijo.
12.15 - 12.30 Odmor
12.30 - 13.15 Delavnica

· Primeri digitalnosti

· Primeri digitalnih strategij

· Primer prijave na razpis digitalna transformacija

· Vaši primeri

· Interaktivna razprava
13.15-13.30 Zaključek · Za na pot k poslovni digitalni preobrazbi (Takeaways)

· Q&A

Celotni interaktivni seminar bo izvedel Aleš Štempihar.

Zakaj se udeležiti?

Na delavnici, boste prejeli odgovore na vprašanja:

· Katere so tri stopnje digitalnosti in kako vplivajo na pripravo digitalne strategije?

· Kaj je poslovna digitalna preobrazba?

· Kaj vpliva na uspešnost poslovne digitalne preobrazbe?

· Zakaj digitalna strategija in kaj sploh digitalna strategija je?

· Katra so izhodišča oblikovanja digitalne strategije?

· Kateri so bistveni sestavni elementi digitalne strategije?

· Kaj vse je potrebno izvesti pri oblikovanju digitalne strategije?

· Kdo vse mora biti vključen v pripravo digitalne strategije?

· Katere so najpogostejše napake pri oblikovanju digitalne strategije?

Kaj smo se naučili iz 3 primerov digitalnih strategij, ki so bile s stani DIHS predlagane, kot primeri dobrih praks, in iz prijave lastnega projekta na razpis digitalna transformacija?

Predavatelj:

Aleš Štempihar, direktor Askit d.o.o., predsednik IIBA Slovenija, digitalni strateg, inovator poslovnih modelov, team leader pri Digital42, priporočeni strokovnjak v DIH katalogu

Aleš kot digitalni strateg pomagala podjetjem pri oceni njihove konkurenčnosti v digitalni ekonomiji in oceni zrelosti njihovih digitalnih zmožnosti, pri pripravi digitalne strategije in načrta njene izvedbe. Aleš ima več kot 20 let poslovnih izkušenj na področjih izdelave in prenove strategij, izvajanja sprememb poslovanja, poslovnega analiziranja, preobrazbe organizacij, skrbništva izvedbe digitalnih in poslovnih IT projektov. Aleš ima digitalna certifikata: DIGITAL STRATEGIES FOR BUSINESS: LEADING THE NEXT-GENERATION ENTERPRISE in DIGITAL BUSINESS TRANSFORMATION MANAGEMENT.

Nekaj referenčnih projektov: Petrol, Steklarna Hrastnik, Skupina Salus, Saubermacher Slovenija, Butan plin, Nektar natura, IskraMehanizmi. Njegove izdelane digitalne strategije za podjetja Turna, Numip in CRMT so s strani DIHS označene kot primeri dobrih praks. Na razpisu za digitalno preobrazbo je partnersko prijavljen projekt dosegel 92 točk.

Kaj boste na dogodku spoznali?

Že oblikovanje digitalne strategije ni lahka naloga. Biti dovolj dobro pripravljen za njeno izvedbo pa je še težje. Organizacije običajno načrtujejo implementacijo strategij s pomočjo digitalnih projektov, ki so v večini primerov neuspešni z vidika realizacije poslovnih učinkov in prispevka k uresničevanju strategije. Integrirana digitalna strategija v poslovno strategijo je samo eden od temeljev uspešne poslovne digitalne preobrazbe.

Dolgoletne raziskave različnih transformacij so pokazale, da je stopnja uspeha pri transformacijskih prizadevanjih vedno nizka: vsaj delno uspešnih je manj kot četrtina. Rezultati novejših raziskav (Forbes, McKinsey, IDC, Gartner) pokažejo, da so digitalne preobrazbe še težje, kajti le približno 15 odstotkov vprašanih pravi, da so digitalne preobrazbe njihovih organizacij izboljšale poslovno uspešnost!

Prostora za izboljšave je torej ogromno.

Kotizacija in popusti

Za člane IKT-hm , ZIT , vseh SRIPov in GZS je delavnica brezplačna!
150 EUR + ddv za nečlane GZS, nečlane SRIP Zadnji rok za prijavo je 4.2.2020.

Skrajni rok za morebitno odpoved udeležbe (tudi v primeru brezplačnega izobraževanja) je najmanj 3 dni pred dogodkom. V primeru kasnejše odjave, oziroma če se ne odjavite, vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 50 EUR + ddv. Odjavo lahko pošljete na e-naslov: marusa.boh@gzs.si

Izobraževanje vključuje predavanja, praktične predstavitve in razlage, gradivo v elektronski obliki, pogostitev med odmorom ter parkiranje.

DIH Novica Placeholder Prejšnji prispevek

Obvestilo o ocenjevanju za mesec december 2019

8 Naslednji prispevek

Konferenca 24/7/365