Namen poziva je javno priznanje in zahvala za izjemen prispevek k digitalni preobrazbi družbe ter spodbujanju inovacij v digitalizaciji.

Prejemniki nazivov DigiVzornik.si so lahko fizične in pravne osebe ali projekti, ki so izjemno prispevali k digitalni preobrazbi družbe in gospodarstva v Republiki Sloveniji.

Pogoj za sodelovanje je opis dobre prakse, rešitve ali pristopa z najmanj enega področja strategije Digitalna Slovenija 2030 ali Nacionalnega strateškega časovnega načrta za digitalno desetletje:

  • gigabitna in druga digitalna infrastruktura
  • digitalne kompetence in vključenost
  • digitalna preobrazba gospodarstva
  • pot v pametno družbo 5.0
  • digitalne javne storitve
  • kibernetska varnost


Rok za oddajo predlogov je 2. novembera 2023, najkasneje do 16. ure z obrazcem za prijavo.

Več o javnem pozivu

Info tocke Prejšnji prispevek

Odprtih je prvih 62 Digi info točk

3812908 Naslednji prispevek

Zakaj podjetja zavestno ne vlagajo v kibernetsko varnost?