Konzorcij EDIH DIGI-SI sestavlja sedem partnerjev, v Sloveniji že dlje časa obstoječih Digitalnih inovacijskih stičišč: Univerza v Mariboru (koordinator – DIH UM), Institut »Jožef Stefan« (Center za prenos tehnologij in inovacij), ARCTUR (DIH HPC5), Orodjarski grozd Slovenije (DIGITECH-SI-EAST), Tehnološki park Ljubljana (DIH Health Wise), Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije in Inovacijsko tehnološki grozd Murska Sobota (DIH AGRIFOOD). Splet storitev, potrebnih za celovito digitalizacijo delovanja, zajema štiri področja: testiranje pred investiranjem, razvoj veščin in zrelosti, pomoč pri iskanju investitorjev in razširjanje inovacijskega ekosistema.

Cilj aktivnosti EDIH-a je, da omogoči lokalnim skupnostim in podjetjem dostop do potrebnih informacij, znanj in storitev, ki jim lahko pomagajo v procesu digitalne preobrazbe. Naš cilj je namreč povečati digitalno zrelost naših uporabnikov storitev za 10 do 20 %. EDIH prav tako predstavlja podporno okolje za prihodnje učinkovito izkoriščanje visoko tehnološke opreme (HPC RIVR ter RIUM) ter kompetenc raziskovalcev DIGI-SI in drugih deležnikov na tem področju v regiji.

Največja ambicija stičišča je, da bodo podjetja storitve prepoznala kot koristne

Velika večina sredstev, ki jih bo EU namenjala za podporo gospodarstvu pri digitalni preobrazbi, bo kanalizirana in realizirana skozi t. i. program DIGITAL EUROPE. S svojimi storitvami konzorcij namerava 700 podjetjem omogočiti podporo na področju digitalizacije v vrednosti 3,3 milijona evrov.

EDIH DIGI-SI bo kljub geografsko razpršenemu partnerstvu deloval kot enotna vstopna točka. Zaradi razkoraka med zahodno in vzhodno kohezijsko regijo Slovenije bo večina (75 %) aktivnosti konzorcija namenjenih digitalni preobrazbi vzhodne kohezijske regije. Pri tem evropsko stičišče ni projekt, ki bo ob izteku evropskega financiranja ugasnil, temveč je oblikovan dolgoročno. »Največja ambicija DIGI-SI je, da bodo podjetja prepoznala njegovo korist in da bomo tako postopoma prispevali k učinkovitejši digitalni preobrazbi slovenskega gospodarstva in javnega sektorja,« ciljno in trajnostno naravnanost poudarja izr. prof. dr. Muhamed Turkanović, vodja konzorcija EDIH DIGI-SI.

Komplementarnost storitev EDIH DIGI-SI z drugimi podpornimi institucijami/iniciativami

Gostje okrogle mize, izr. prof. dr. Muhamed Turkanović, vodja konzorcija EDIH DIGI-SI, Andrej Brvar, EEN, Nina Meglič, SRIP Krožno gospodarstvo, doc. dr. Marko Hoelbl, ATHENA, Damjan Harish, SLING, in Tilen Obradović, MGRT/OECD, so podali svoje poglede na to, kako vidijo povezavo svojih institucij z EDIH-om in na kakšen način bi lahko skupaj zagotovili celostno storitev za podjetja. Moderirala je Mojca Štruc iz Službe vlade za digitalno preobrazbo.

Digitalna preobrazba je pospešek razvoju gospodarstva in javnega sektorja

Ministrica, pristojna za digitalno preobrazbo, izr. prof. dr. Emilija Stojmenova Duh je izpostavila, da bo digitalna preobrazba ključni spodbujevalec razvoja. Zato je pomembno podporno okolje, še posebej za tradicionalne sektorje. EDIH vidi kot pot, da se ambicije Evropskega digitalnega kompasa do leta 2030 prelijejo v konkretne ukrepe, pri čemer je izpostavila celovit pristop: »Da bomo resnično uspešni, morajo ukrepi celovito na eni strani nasloviti krepitev nacionalnih raziskovalnih zmogljivosti in prenos novega tehnološkega znanja v boljše proizvode in storitve ter na drugi strani krepitev sposobnosti hitrega uvajanja in uporabe digitalnih tehnologij, proizvodov in storitev, namenjenih tako podjetjem kot tudi javnemu sektorju

Prof. dr. Dean Korošak, prorektor za znanstveno raziskovalno dejavnost Univerze v Mariboru, ki nastopa kot koordinator konzorcija, si obeta, da bo EDIH DIGI-SI deloval tudi kot pospešek za univerzo in njeno digitalizacijo ter jo še močneje povezal z okoljem: »Želim si, da bo z EDIH mariborska univerza s polnimi pljuči zadihala z Mariborom

Irska zgledna praksa podpore razvoju predelovalni industriji

Lise-Ann Sheahan iz Irish Manufacturing Research centra je na otvoritvi predstavila model delovanja irskega evropskega digitalnega središča; ta deluje kot »vse-na-enem-mestu« podporna točka za predelovalno industrijo. Njihova ponudba obsega osem področij, od industrijskih raziskav do specializiranih svetovanj in podpore pri zagotavljanju financiranja – vse s ciljem hitrejšega razvoja naslednje generacije pametne predelovalne industrije. Poudarila je pomen povezovanja, medsebojne podpore in prenosa dobrih praks. V ta namen so oblikovali model FactoryxChange, ki zagotavlja troje: infrastrukturo (digitalne in fizične DIH-e), zaupanja vredne brokerje, ki uporabnika usmerijo k primernim ponudnikom, ter ustrezne ponudnike storitev.

Zmagovalec natečaja digitalnih inovacij: startup podjetje mPor

Na dogodku smo razglasili zmagovalca natečaja digitalnih inovacij. Priznanje je prejela ekipa startup podjetja mPor za njihovo inovacijo L-POR, človeku bolj prijazen elektroporator, ki zmanjša mišično kontrakcijo in bolečino.

Trajnostna digitalizacija Prejšnji prispevek

Zakaj je trajnostna digitalizacija pomembna za našo prihodnost?

Horizon Europe 2023 2024 Naslednji prispevek

Objavljen je delovni program Obzorja Evropa za obdobje 2023–2024!