Na podlagi ocen medresorske strokovne komisije slovenskega javnega poziva za izbor digitalnih inovacijskih stičišč (DIH) za evropska digitalna inovacijska stičišča (EDIH) bosta Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Evropski komisiji predlagala tri izbrane nacionalne kandidate:

  • 4P DIH, Univerza v Ljubljani,
  • DIGI-SI, Univerza v Mariboru,
  • SRC-EDIH, Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Evropska komisija je v okviru Programa za digitalno Evropo predvidela vzpostavitev evropskih digitalnih inovacijskih stičišč EDIH, ki bodo imeli osrednjo vlogo pri spodbujanju širše uporabe umetne inteligence, super-računalništva (HPC), kibernetske varnosti ter drugih digitalnih tehnologij v gospodarstvu, zlasti v mikro, malih in srednjih podjetjih (MSP) ter organizacijah javnega sektorja.

Kot so zapisali na Ministrstvu za javno upravo, je namen EDIH-ov zagotavljanje potrebne mednarodne konkurenčnosti evropskega prostora pri uvajanju digitalne preobrazbe. EDIH-i bodo zagotavljali podporo podjetjem, javni upravi in drugim entitetam, ki uvajajo nove pristope, procese, postopke itd. z uporabo naprednih tehnologij oziroma podporo uporabnikom, ki želijo testirati svoje napredne rešitve, se seznaniti z možnosti sodelovanja, tudi s tujimi partnerji, spoznali dobre prakse iz evropskega prostora, nadgraditi svoja znanja in kompetence ali potrebujejo svetovanja glede digitalne preobrazbe.

V drugi fazi postopka bo Evropska komisija objavila lasten postopek in pozvala predlagane izbrane nacionalne kandidate za EDIH k oddaji prijave ter izpeljala svoj postopek ocenjevanja vlog in sprejela končno odločitev o izboru. EDIH-i s sedežem v Sloveniji bodo postale le tiste entitete, ki bodo izbrane v obeh fazah postopka.

Ekipa Prejšnji prispevek

Razpis za prosti delovni mesti: Vodja projektov in Asistent vodje projektov (M/Ž)

Vavcer pic Naslednji prispevek

SPS z vavčerji znova podpira digitalizacijo