Moči so združili 3 partnerji: Zveza društev upokojencev Slovenije, Zavod za medgeneracijsko sodelovanje Simbioza Genesis (Simbioza) in Informacijski raziskovalni inštitut za izobraževanje in svetovanje IZRIIS (Zavod IZRIIS) v sodelovanju z Andragoškim centrom Slovenije.

Projekt je bil financiran s strani Ministrstva za javno upravo iz Sklada za NVO.

Na projektu “DIGITALNO VKLJUČENI – Medgeneracijska sinergija v digitalnem učnem okolju za kakovostno staranje” so ustvarili medgeneracijsko digitalno platformo www.digitalnovkljuceni.si, ki skozi vsebine in programe omogoča aktivno vključevanje starejših in ob podpori medgeneracijske izmenjave krepi njihovo digitalno pismenost.

Manjko le-te se namreč kaže kot en večjih primanjkljajev pri vključevanju starejših v informacijsko družbo. Posebnosti, potrebe in zmožnosti starejših so dejavniki, ki so vplivali na pripravo neformalnih izobraževanj in drugih vsebin, preko katerih smo na dobri poti k bolj vključujoči informacijski družbi.

Platforma starejšim nudi možnost:

  • vseživljenjskega učenja za pridobivanje funkcionalnih digitalnih znanj;
  • učenja uporabe za starejše ključnih e-storitev;
  • dostopanja do vsebin in programov aktivnega in zdravega staranja;
  • udeležbe in učenja na medgeneracijskih virtualnih srečanjih.

Programi so potekali preko video in interaktivnih vsebin s poudarkom na medgeneracijskemu sodelovanju.

V dveh letih trajanja projekta so poleg platforme obiskali vseh 12 statističnih regij, izvedli 49 delavnic v živo, ki se jih udeležilo skoraj 700 udeležencev, ter 31 medgeneracijskih virtualnih dogodkov.

S sloganom “Pogumno v digitalni svet” vabimo vse, še posebej pa starejše, da se pogumno podajo na pot raziskovanja številnih možnosti, ki jim jih ponuja digitalni svet.

Najdete jih tudi na družabnem omrežju FB: Digitalno vključeni

Futuristic computer graphic glowing human face generative ai Prejšnji prispevek

Sprejet politični dogovor o uredbi o umetni inteligenci

Ai technology microchip background digital transformation concept Naslednji prispevek

Sveženj ukrepov EU za spodbujanje inovacij umetne inteligence