Letošnji svetovni dan telekomunikacij in informacijske družbe je v znamenju vprašanja, kako premostiti digitalni razkorak in pospešiti doseganje ciljev trajnostnega razvoja. Prav premoščanje digitalnega razkoraka s krepitvijo digitalnih kompetenc, digitalizacije in zagotavljanja podpornega okolja za digitalizacijo, pa so osrednje naloge zavoda Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije (DIHS).

Svetovni dan telekomunikacij in informacijske družbe 17. maja praznujemo vse od leta 1969. V času koronavirusa se tako pri podjetjih kot tudi posameznikih krepi zavedanje o pomembnosti digitalizacije, digitalnih kompetenc in digitalne družbe. Po podatkih Statističnega urada RS je bilo v Sloveniji leta 2019 v starosti od 16 do 74 let 31 % oseb z zelo dobro razvitimi digitalnimi veščinami, 24 % z osnovnimi in 28 % s pomanjkljivimi digitalnimi veščinami ter 17 % brez digitalnih veščin.

Je pa Slovenija glede na indeks digitalnega gospodarstva in družbe z leta 2019 na 16. mestu v Evropski uniji (EU). Pri oceni stanja v Sloveniji na področju digitalizacije v DIHS-u opažajo izboljšave v povezljivosti in digitalizaciji javnih storitev, prav tako pri uporabi internetnih storitev in integraciji digitalnih tehnologij, na področju človeškega kapitala pa raven ostaja enaka oziroma narašča počasi.

Po besedah direktorice DIHS-a Katje Mohar Bastar, je krepitev digitalnih kompetenc ključna: ''Digitalizacija se je v času razglašene epidemije v Sloveniji in v času izolacije pokazala kot nuja in ne več kot izbira. Sicer je v istem položaju cel svet, tako da je zgolj od nas odvisno, kako bomo trenutno situacijo izkoristili – kot krizo ali kot priložnost. Nujno je potrebno intenzivno delati na dvigu kompetenc in slednje krepiti v vseh sferah naše družbe. Tudi v prihodnje bomo na DIHS-u intenzivno delali na dvigu kompetenc malih in srednjih podjetij in z našimi partnerji razvijali obstoječe ter pripravili nove storitve, ki jih gospodarstvo potrebuje za izhod iz krize in nadaljnji razvoj.''

Glavni cilji programa digitalizacije in digitalne transformacije ter s tem Zavoda DIHS so predvsem v zagotavljanju podpornega okolja za digitalizacijo in inoviranje, krepitvi kompetenc zaposlenih in vodstvenega kadra na področju digitalizacije, povečanja števila podjetij, ki izvedejo digitalno transformacijo, povečanju dodane vrednosti v podjetjih z digitalizacijo in s tem povečanju internacionalizacije zaradi večje uporabe IKT.

Poslanstvo DIHS je tako zlasti v neposredni podpori MSP, vzpostavitvi digitalnega ekosistema in promociji digitalizacije. Glavne aktivnosti DIHS zaokrožujejo vavčerji za digitalizacijo, ki so spodbuda za mikro, mala in srednja podjetja z možnostjo sofinanciranja ključnih področij digitalizacije, z namenom povečanja njihove konkurenčnosti, dodane vrednosti oziroma prihodkov od prodaje. Trenutno so razpisani štirje vavčerji Slovenskega podjetniškega sklada na temo digitalnih kompetenc, digitalnega marketinga, digitalne strategije ter kibernetske varnosti.

Image 8 Prejšnji prispevek

Vavčer za dvig digitalnih kompetenc po novem omogoča tudi on-line usposabljanja

News2 Naslednji prispevek

Javni poziv zainteresiranim kandidatom za ocenjevanje končnih izdelkov v okviru javnih pozivov slovenskega podjetniškega sklada - JP-2-2020