1. KORAK: Pravilno razumevanje kaj zares je digitalna poslovna preobrazba. Povezava do celotnega prispevka je na voljo tukaj.

2. KORAK: Vzpostaviti formalno strukturo in elemente upravljanja digitalne poslovne preobrazbe, kot npr. izdelava integrirane poslovne in digitalne strategij, in zagotoviti pogoje za agilno izvedbo v strategijo vključenih digitalnih iniciativ. Povezava do celotnega prispevka je na voljo tukaj.

3. KORAK: Pravilno razumeti kaj je digitalna vrednost in kako jo oblikovati, kot npr. kaj je »izkušnja kupca«.

4. KORAK: Razumeti zmožnosti digitalnih tehnologij in digitalnih rešitev ter primernosti njihove vključitve v poslovanje podjetja in kot nadgradnje klasičnih IT sistemom in rešitev (tudi identifikacija (ne)zadovoljive zrelosti le-teh).

5. KORAK: Identificirati in prioritizirati digitalne nevarnosti in priložnosti, narediti digitalne primere uporabe in poslovne primere ter iz najbolj potrebnih za kupce in najbolj donosnih vzpostaviti portfelj digitalnih priložnosti/iniciativ, ki je eden od vhodov v pripravo digitalne strategije.

6. KORAK: Detektirati in zapreti razkorak med za uspešno digitalno poslovno preobrazbo potrebnimi in dejanskimi zmožnostmi podjetja in kompetencami zaposlenih, kot npr. znati definirati digitalne kompetenčne modele za potrebne digitalne profile in izdelati zanje ustrezne programe usposabljanj ter najti najboljše izvajalce le-teh.

7. KORAK: Pospešiti razvoj digitalne kulture (npr. digitalnega voditeljstva, poslovne agilnosti, prebojnega inoviranja), kolikor je le možno glede na obstoječo kulturo.

8. KORAK: Vzpostaviti učinkovito podatkovno upravljanje, kot npr. zagotavljanje ustreznih podatkovnih virov za razumevanje potreb kupcev in vpeljava podatkovnih rešitev tipa AI (umetne inteligence).

9. KORAK: Vzpostaviti učinkovito upravljanje sprememb v okviru spreminjanja procesov, novega delovanja ljudi, posledic uvedbe digitalnih tehnologij in sprememb kulture.

10. KORAK: Izdelati načrt digitalne poslovne preobrazbe, ki poveže vse zgoraj našteto v program izvedbe digitalnih aktivnosti, projektov in sprememb, spremljati in meriti njegovo izvedbo, izvajati korekcije in pripraviti vhode za naslednji cikel poslovne preobrazbe (ta mora postati stalna aktivnost in ne le enkratni projekt).

Anketa dih Prejšnji prispevek

Raziskava potreb slovenskih MSP po digitalnih znanjih in veščinah

Ekipa Naslednji prispevek

Prosto delovno mesto: RAZISKOVALEC ZA DELO NA PROJEKTU DIGITALIZACIJE (M/Ž)