17. december 11:00 - 12:30

Webinar »Digitalna preobrazba za lesarje – zakaj in kako«

17. december 2020

11:00 - 12:30

Spletni dogodek

Združenje lesne in pohištvene industrije, SRIP PSiDL, DIH Slovenije

Bernard Likar, 01 5898284, lesarstvo@gzs.si

Podjetja imajo še ogromno neizkoriščenega potenciala na področju digitalizacije, ki lahko dvigne produktivnost in konkurenčnost. Tudi lesarji niso izjeme.

Digitalne veščine so ključnega pomena, da podjetje v celoti izkoristi potencial digitalnih tehnologij, pri čemer pa poglavitno vlogo igra dobro zastavljena strategija digitalne preobrazbe in uspešno izvedeni digitalni projekti, kot na primer e-poslovanje s poslovnimi partnerji, ustvarjanje novih digitalnih produktov, storitev in poslovnih modelov ter ne nazadnje sodobnih in agilnih konceptov poslovanja in inoviranja.

Delavnica vam bo ponudila vpogled v širino ter možnostih pravilno izvedene digitalizacije poslovanja ter možni pomoči na tej poti.

Dnevni red:

  • Uvodna beseda o SRIP PSiDL ter pomenu digitalizacije na področju lesarstva
  • Kaj je DIH Slovenije ter možnosti sofinanciranja digitalizacije
  • Izmenjava izkušenj med udeleženci (stanje, cilji, ovire ter potrebe na področju digitalizacije)
  • Pomen digitalne strategije ter digitalnih kompetenc, pravilni pristop k digitalni preobrazbi s prikazom dobrih praks (predavatelj – IIBA)
  • Diskusija s udeleženci
  • Opis orodja za merjenje digitalne zrelosti in navezava na coaching

Vabljeni!

Svojo udeležbo sporočite najkasneje do 14.12.2020 na lesarstvo@gzs.si, da vam pošljemo povezavo za webinar.

Delavnica je za člane SRIP PSiDL brezplačna, za člane GZS ZLPI ter Lesarskega grozda 25 EUR/osebo, za ostale pa 50 EUR/osebo. Račun prejmete po delavnici na osnovi zabeležene prisotnosti na virtualni delavnici.

DIGITALNE KOMPETENCE Prejšnji prispevek

Hibridno izobraževanje v času pandemije in po njej

Pametne stavbe Naslednji prispevek

Kako varni smo v pametnih stavbah?