30. marec 11:00 - 15:00

Slovensko-nizozemski forum: Green deal, orange style!

30. marec 2022

11:00 - 15:00

Tehnološki park Ljubljana

Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana, Slovenia & na spletu

O dogodku in prijave

Prijavi se na dogodek

Linearno, krožno. Mlado, staro, Analogno, digitalno. Slovenska zelena, nizozemska oranžna. Povezava med vsem naštetim je želja po več, reševanje izzivov s sodobnimi rešitvami, s sodelovanjem, poslovanjem in tehnologijo.

Dogodek Green deal, orange style! smo pospremili s citatom enega od naših govorcev na našem zadnjem dogodku, gospoda Barta Stegemana: »Slovenija lahko postane prvo krožno gospodarstvo na svetu.« Vendar pa je citat zlahka napačno razumljen zaradi egocentričnosti. Lahko bi rekli, da Slovenija lahko postane pionirska država, zgled drugim.

Tesno sodelovanje med Slovenijo in Nizozemsko bo Sloveniji omogočilo, da v bližnji prihodnosti postane prvo popolnoma krožno malo gospodarstvo na svetu, medtem ko bo Nizozemska zagotovila dobre prakse in načrt, kako postati prvo popolnoma krožno veliko gospodarstvo.

Uporabimo slovensko eksplozivnost in nizozemsko vztrajnost, podkrepljeno z zlatimi olimpijskimi medaljami, in ju prenesi tako na gospodarsko področje kot prebojno sodelovanje za zmage v pošteni zeleni tranziciji. Dogodek bo v celoti potekal v angleškem jeziku.


Prijava na dogodek

AGENDA:

11:00 - 11:20 Pozdravni nagovori:

Mark Boris Andrijanič, minister brez resorja, pristojen za digitalno preobrazbo,

dr. Slobodan Šešum, generalni direktor direktorata za gospodarsko in javno diplomacijo,

Andrej Čuš, državni sekretar, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,

mag. Aleš Irgolič, državni sekretar, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

● predstavnik Ministrstva za okolje in prostor (TBC),

● veleposlanik Kraljevine Nizozemske v Sloveniji, njegova ekscelenca, Johan O. Verboom,

● veleposlanica Republike Slovenije v Kraljevini Nizozemski, njena ekscelenca, Sanja Štiglic,

dr. Jerneja Jug Jerše, vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji

dr. Jernej Pintar, direktor in vodja skupnosti v Tehnološkem parku Ljubljana in

Igor Hočevar, predsednik SDBP.


11:20 - 11:50 Osrednji govorci: Agenda 2030; od besed k dejanjem!

11:20 - 11:30 prof. dr. Igor Emri, Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Priporočila treh akademij za uspešno uveljavitev strategije Slovenija 2030
11:30 - 11:40 ga. Jacobine de Zwaan, Nizozemska podjetniška agencija (RVO), višja svetovalka za podnebno nevtralna in pametna mesta
11:40 - 11:50 Vprašanja in odgovori (V/O)

11:50 - 12:00 Odmor z ogledom DigiExpa in povezovanjem v sobah za mreženje*

12:00 - 14:10 Pametna mesta in vasi - Skupno potovanje v zeleno prihodnost (4 zaporedni tematski sklopi):

12:00 - 12:30 1. tematski sklop: Hrana in biomasa
dr. Vesna Miličić, SRIP Trajnostna proizvodnja hrane
Franci Bogovič, poslanec v Evropskem parlamentu: Podeželje v letu 2040
Leo Swart, kreativni svetovalec: Rastlinjak
Doris Letina, podpredsednica Evropskega sveta mladih kmetov (CEJA), zastopnica Zveze podeželske mladine Slovenije
● V/O

12:30 - 13:00 2. tematski sklop: Ekonomija krožne gradnje in podnebno pametno gradbeno okolje
Friderik Knez, diplomirani fizik, SRIP Pametne zgradbe in dom, vključno z lesno verigo: Mobilizacija lesa za nizkoogljična stanovanja
prof. dr. Andreja Kutnar, InnoRenew CoE: Krožno grajeno okolje in novi evropski Bauhaus – najboljše prakse InnoRenew CoE
dr. Bálint Horváth, uradnik za regionalno politiko krožnega gospodarstva na veleposlaništvu Kraljevine Nizozemske na Madžarskem in Slovaškem
mag. Vladimir Gumilar, dipl. ing. g., MBA, vodja Gradbenega grozda Slovenije (SGG): Prenos znanja in najboljših praks po krožni gradbeni mreži omrežij
● V/O

13:00 - 13:10 Odmor z ogledom DigiExpa in povezovanjem v sobah za mreženje*

13:10 - 13:40 3. tematski sklop: Trajnostno gospodarstvo, ekološke inovacije in nove tehnologije
Nina Meglič, Mreža SRIP za prehod v krožno gospodarstvo: Najboljše prakse za dekarbonizacijo industrije
● Mreža trajnostnega poslovanja Slovenije (CER): Zelena zvezda
Ir. Kees W. Kwant, Nizozemska agencija za podjetništvo, Ministrstvo za gospodarske zadeve: Bioenergija in bioekonomske inovacije (TBC)
dr. Marko Grobelnik, Institut Jožef Stefan & IRCAI: Digital Green twin/Green mirror – potencial AI za doseganje zelenega prehoda
● V/O

13:40 - 14:10 4. tematski sklop: Evropa naslednje generacije – financiranje zelene tranzicije (Ali si lahko financerji privoščijo, da niso del gibanja neto nič?)
Katja Lautar, Ministrstvo za finance, generalna direktorica Direktorata za ekonomsko in fiskalno politiko
Matej Zalar, pomočnik direktorja SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana
Jonas Onland, vodja programa za digitalno preobrazbo Združenja nizozemskih občin (VNG): zelene pobude in javno-zasebno partnerstvo – najboljše prakse
mag. Maja Tomanič Vidovič, Slovenski podjetniški sklad (SPS)
● V/O

14:10 - 14:20 Odmor z ogledom DigiExpa in povezovanjem v sobah za mreženje*


14:20 - 15:00 Okrogla miza: Nove povezave in nove vrste sodelovanja za nove čase
Bart Stegeman, Climate-KIC Holding B.V., Slovenska podružnica, Slovenski orkestrator – Krožno gospodarstvo in transformacija verig vrednosti
Štefan Bogdan Šalej, SGBN-Slovenska globalna poslovna mreža
mag. Katja Mohar Bastar, direktorica Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije
Danijel Lamperger, predsednik uprave Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije
Aleš Pevc, svetovalec za kreativne tehnologije in nove poslovne modele v Tehnološkem parku Ljubljana
Žiga Lampe, direktor strateškega razvoja na Gospodarski zbornici Slovenije
● predstavnik Agencije za poslovni razvoj SPIRIT Slovenije, TBC
● predstavnik Slovenskega poslovnega kluba (SBC), TBC
● moderator: Franc Matjaž (Tičo) Zupančič, ambasador SDBP15:00 Zaključek dogodka

*12 tematskih sob za mreženje: Moč slovensko-nizozemskega sodelovanja in povezovanja pri globalni implementaciji jutrišnjih rešitev že danes
(Sobe za mreženje bodo za prijavljene udeležence odprte nekaj dni pred dogodkom (od 28. marca) in še 10 dni po dogodku (do 9. aprila).

Tematike posameznih sob:
● Materiali kot končni izdelki,
● Mobilnost,
● Zdravje – medicina,
● Tovarne prihodnosti,
● Trajnostni turizem,
● Trajnostna proizvodnja hrane,
● Mreža za prehod v krožno gospodarstvo,
● Pametne zgradbe in dom, vključno z leseno verigo,
● Pametna mesta in skupnosti,
● Digitalizacija zelenega prehoda, IKT,
● Financiranje poštenega zelenega prehoda,
● Eko inovacije.

Prijava na dogodek

Grow Slovenia with Google Prejšnji prispevek

Brezplačne delavnice Grow Slovenia with Google: On-site in Off-site optimizacija spletnih strani – nadaljevalna delavnica

2 delavnica owasp Naslednji prispevek

2. On-line delavnica na temo kibernetske varnosti #CyberGirlsSI