28. september 13:00 - 15:30

Rešitve IKT za zdravo in aktivno staranje

28. september 2021

13:00 - 15:30

Spletna delavnica

O dogodku in prijave

Prijavi se na dogodek

Na delavnici se boste seznanili s sodobnimi trendi k reševanju problematike staranja prebivalstva in dolgotrajne oskrbe z uporabo inovativnih IKT rešitev. Predstavljen bo širok nabor izbranih rešitev, ki so bile razvite v sodelovanju z Institutom "Jožef Stefan" in med drugim obsegajo področja prehrane, telemedicine, pametnega doma in osebnih senzorjev. Jezik na delavnici bomo prilagodili udeležencem (slovenščina ali angleščina). Več.

44 Spletna Stran Vrh EU Veriženje Blokov b Prejšnji prispevek

Vrh EU Veriženje Blokov: Veriženje blokov in umetna inteligenca za evropski zeleni dogovor

55 Spletna Stran Prihodnost Nepremicnin SLO b 1 1536x836 Naslednji prispevek

PRIHODNOST NEPREMIČNIN ZA LASTNIKE, NAJEMNIKE IN VSE OSTALE DELEŽNIKE