29. september 09:00 - 14:00

PRIHODNOST NEPREMIČNIN ZA LASTNIKE, NAJEMNIKE IN VSE OSTALE DELEŽNIKE

29. september 2021

09:00 - 14:00

Digitalno središče Slovenije

DVORANA 1, Ulica Gledališča BTC 6 – Sever, 1000 Ljubljana

O dogodku in prijave

Prijavi se na dogodek

Nizkoogljične stavbe ustvarjajo prihranke in izboljšujejo bivanje ter delo lastnikom in najemnikom

29. september 2021, od 09.00 do 14.00

Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije, BTC Ljubljana

Vsi lastniki nepremičnin lahko z vlaganji v nizkoogljične pametne stavbe ustvarijo velike prihranke, si zagotovijo konkurenčno prednost, izboljšajo delovanje, zmanjšajo ogljični in okoljski odtis. Interes za zmanjšanje stroškov in izboljšanje kakovosti stavb imajo nedvoumno tudi uporabniki in najemniki nepremičnin.

Večja učinkovitost stavb in pametne aktivne stavbe so eden ključnih vidikov za doseganje ciljev podnebne nevtralnosti ter boljšega bivalnega in delovnega okolja. Digitalne in zelene tehnologije v stavbah bodo ključne za doseganje zastavljenih ciljev oz. lahko doseganje teh ciljev zelo pospešijo.

Na dogodku bomo predstavili spoznanja in izkušnje mednarodnih in slovenskih strokovnjakov ter odgovarjali na vprašanja:

Kako se bo spremenilo načrtovanje, gradnja, prenova, upravljanje, vzdrževanje, zagotavljanje varnosti v stavbah?
Kako bomo upravljali s veliko količino podatkov v stavbah, optimizirali njihovo delovanje, povezali »grid edge” tehnologije (obnovljivi viri energije, e-mobilnost)?
Kako bomo umeščali stavbe v elektroenergetsko infrastrukturo?
Kako bomo povezovali sisteme v stavbi in deležnike iz različnih sektorjev (IT, energetika, mobilnost)?
Kakšne kompetence bodo potrebne za nova delovna mesta?
Kako bo vse to vplivalo na investicije, varnost, zdravje in bivalno ugodje uporabnikov?

Dogodek je namenjen:

Vsem lastnikom, najemnikom, vzdrževalcem, investitorjem, uporabnikom, upravljavcem večjih skupin stavb (lastniki trgovskih verig, bank, zavarovalnic, bencinskih servisov…), projektantom (arhitektom, gradbenikom, strojnim in elektro inženirjem), ponudnikom IT rešitev, energetskih in mobilnostih rešitev, ki se soočajo s številnimi novimi dilemami in iščejo nove pristope, kako upravljati, vzdrževati in načrtovati bolj trajnostno.

Časovnica dogajanja

 • 09.00 - 10.40 : Uvodni pozdrav
 • Stavbe predstavljajo ogljični odtis podjetja in s tem tveganja ter priložnosti
  Govorci: Ana Struna Bregar
 • Uvodni nagovor
  Govorci: Blaž Košorok
 • Novi evropski Bauhaus za trajnostno, vključujoče, kreativno in estetsko grajeno okoljePredavanje bo potekalo v angleškem jeziku
  Govorci: Ruth Reichstein
 • Izkušnje integriranih pristopov za prenovo in posodobitev grajenega okoljaPredavanje bo potekalo v angleškem jeziku.
  Govorci: Sibyl Steuwer
 • Digitalizacija gradbenega sektorja
  Govorci: Žiga Turk
 • Tehnologije prihodnosti v stavbahPredavanje bo potekalo v angleškem jeziku.
  Govorci: Kevin Bauer
 • Kompetence trajnostnih delovnih mest s poudarkom na področju gradnje in stavb
  Govorci: Guia Bianchi
 • 10.40 - 11.00: Odmor
 • 11.00 - 11.40: Primeri naprednih projektov in rešitev
  Govorci: Alenka Loose, Marko Kropec, Matjaž Merkan
 • 11.40 - 13.15: Panelna razpravaInterdisiplinarno sodelovanje je ključ do trajnostnih nepremičnin
  Govorci: Alenka Loose, Igor Kulašič, Janez Povše, Marjan Velej, Matej Blenkuš, Matjaž Merkan
 • 13.15 - 14.00: Mreženje
Prejšnji prispevek

Rešitve IKT za zdravo in aktivno staranje

Novica gravicacija live Naslednji prispevek

Gravitacija LIVE!