01. oktober 09:00 - 15:30

PRESKOČI DIGITALNO - DAN NAJBOLJŠE PRAKSE 2020

01. oktober 2020

09:00 - 15:30

GZS

Dimičeva 13, Ljubljana

Zbornica za elektronsko in elektroindustrijo GZS (ZEE), SRIP Tovarne prihodnosti, DIH Slovenija

https://stalne-izboljsave.gzs.si/vsebina/Konference/Dan-najbolj%C5%A1e-prakse-2020

O dogodku in prijave

Več o dogodku

Vabljeni na konferenco »Dan najboljše prakse 2020«

Preskoči digitalno

1. in 2. oktober 2020,

Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana

Industrijsko revolucijo 21. stoletja označuje prehod v t.i. Industrijo 4.0. Leto 2020 nam je prineslo preskok v digitalizacijo v obsegu, ki je do tega trenutka brez primere. Kot družba smo ugotovili, da je digitalno esencialno in strateško izjemno pomembno za prihodnost.

S predstavitvami domačih in tujih dobrih praks želimo poudariti zavedanje o nujnosti osmišljenega preskoka v novo digitalno realnost in temeljitega premisleka o razvoju v prihodnosti.

Konferenca je namenjena strokovnjakom in odločevalcem iz podjetij, ki so vpeti v aktualne procese digitalne transformacije predvsem na področju proizvodnje, razvoja in iskanju novih prodajnih in dobavnih poti.

Organizatorja konference:
Sekcija uporabnikov sistemov stalnih izboljšav – SuSSI, ki deluje znotraj Zbornice za elektronsko in elektroindustrijo GZS (ZEE): združuje slovenska proizvodna podjetja, ki si z nenehnimi izboljšavami prizadevajo povečevati poslovno uspešnost, inovativnost, kakovost, zadovoljstvo zaposlenih, varstvo okolja, ugled in družbeno odgovornosti.

Grozd Pametne tovarne – gPT, ki prav tako deluje znotraj ZEE: združuje slovenska podjetja in razvojno raziskovalne institucije v vertikalni verigi vrednosti Strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva Tovarne prihodnosti, ki ga koordinira ZEE.

https://www.freepik.com/photos/background'>Background photo created by snowing - www.freepik.com Prejšnji prispevek

Webinar: POLNJENJE DIGITALNIH POLIC TEHNIČNIH TRGOVCEV - IZZIVI IN PRILOŽNOSTI

24 7 365 Naslednji prispevek

Konferenca 24/7/365