01. oktober 09:00 - 15:30

PRESKOČI DIGITALNO - DAN NAJBOLJŠE PRAKSE 2020

01. oktober 2020

09:00 - 15:30

GZS

Dimičeva 13, Ljubljana

Zbornica za elektronsko in elektroindustrijo GZS (ZEE), SRIP Tovarne prihodnosti, DIH Slovenija

https://stalne-izboljsave.gzs.si/vsebina/Konference/Dan-najbolj%C5%A1e-prakse-2020

O dogodku in prijave

Prijavi se na dogodek

Vabljeni na konferenco »Dan najboljše prakse 2020«

Preskoči digitalno

1. in 2. oktober 2020,

Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana

Industrijsko revolucijo 21. stoletja označuje prehod v t.i. Industrijo 4.0. Leto 2020 nam je prineslo preskok v digitalizacijo v obsegu, ki je do tega trenutka brez primere. Kot družba smo ugotovili, da je digitalno esencialno in strateško izjemno pomembno za prihodnost.

S predstavitvami domačih in tujih dobrih praks želimo poudariti zavedanje o nujnosti osmišljenega preskoka v novo digitalno realnost in temeljitega premisleka o razvoju v prihodnosti.

Konferenca je namenjena strokovnjakom in odločevalcem iz podjetij, ki so vpeti v aktualne procese digitalne transformacije predvsem na področju proizvodnje, razvoja in iskanju novih prodajnih in dobavnih poti.

Organizatorja konference:
Sekcija uporabnikov sistemov stalnih izboljšav – SuSSI, ki deluje znotraj Zbornice za elektronsko in elektroindustrijo GZS (ZEE): združuje slovenska proizvodna podjetja, ki si z nenehnimi izboljšavami prizadevajo povečevati poslovno uspešnost, inovativnost, kakovost, zadovoljstvo zaposlenih, varstvo okolja, ugled in družbeno odgovornosti.

Grozd Pametne tovarne – gPT, ki prav tako deluje znotraj ZEE: združuje slovenska podjetja in razvojno raziskovalne institucije v vertikalni verigi vrednosti Strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva Tovarne prihodnosti, ki ga koordinira ZEE.

https://www.freepik.com/photos/background'>Background photo created by snowing - www.freepik.com Prejšnji prispevek

Webinar: POLNJENJE DIGITALNIH POLIC TEHNIČNIH TRGOVCEV - IZZIVI IN PRILOŽNOSTI

24 7 365 Naslednji prispevek

Konferenca 24/7/365