13. januar 09:30 - 11:30

Posvet o integraciji slovenskega inovacijskega okolja

13. januar 2021

09:30 - 11:30

Spletni dogodek

O dogodku in prijave

Prijavi se na dogodek

Slovensko podporno inovacijsko okolje (SIO) povezuje akademsko sfero z gospodarstvom in obratno. V slovensko inovacijsko okolje so vključene državne institucije, ki izvajajo politike ministrstev (MIZŠ, MGRT) in podporne storitve ter interesna združenja in organizacije gospodarstva, ki podpirajo podjetja pri inovacijah, raziskavah in razvoju ter povezovanju z akademsko sfero.

Današnjo razvitost in stopnjo integracije Slovenskega inovacijskega okolja ter vlogo in pomen različnih deležnikov bomo soočili s pregledom segmentov inovacijskega okolja kot ga vzpostavlja Evropska komisija.

Aktualne ukrepe Evropske komisije in dobre prakse iz tujine bodo v okviru okrogle mize »Weaving the Innovation System Together« predstavili eminentni predstavniki Evropske komisije, Univerze v Cambridgu in agencije DARPA/ARPAe iz Združenih držav Amerike. V okviru druge okrogle mize, »Slovenski odločevalci, znanost in gospodarstvo povežejo inovacijski sistem«, pa se bo soočilo nekaj ključnih predstavnikov slovenskega podpornega okolja, iz različnih ministrstev, agencij, raziskovalne sfere in gospodarstva in ponudnikov podpornih storitev.

Več informacij in prijava.

Southeast europe Prejšnji prispevek

Spletna konferenca 2ND Southeast Europe Smart Society Conference

Um gradb Naslednji prispevek

Umetna inteligenca v gradbeništvu