21. junij 10:00 - 13:30

Mediji in analiza tekstovnih dokumentov

21. junij 2021

10:00 - 13:30

Zoom

DIH Slovenije

Sodelujoči:

 • dr. Aljaž Košmerlj, odsek za umetno inteligenco, Institut Jožef Stefan
 • Dr. Gregor Leban, generalni direktor, Event Registry, Institut Jožef Stefan
 • Aljoša Rehar, Slovenska tiskovna agencija (STA)
 • dr. Simon Krek, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Filozofska Fakulteta, Univerza v Ljubljani, Institut Jožef Stefan
 • Marko Grobelnik, oddelek za umetno inteligenco Institut Jožef Stefan, glavni tehnični direktor pri IRCAI, član strokovne skupine OECD za umetno inteligenco (AIGO)
 • dr. Polonca Blaznik, vodja sektorja Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za informacijsko družbo
 • Marko Drobnjak, mladi raziskovalec, Inštitut za kriminologijo pri Pravni Fakulteti v Ljubljani
 • Klemen Kraigher Mišič, univ. dipl. prav., MBA, CDPSE,direktor GDPR PLUS d.o.o.

Kratek povzetek dogodka

Tokratni dogodek je bil posvečen obravnavi uporabe umetne inteligence v medijih in pri analizi tekstovnih dokumentov. Obravnavane tematike so naslavljale tako medije, uporabo orodij in spremembe, ki jih na področju novinarstva prinaša umetna inteligenca.

Dodatno smo se dotaknili še pomembnega področja anonimizacije besedil in specifike jezika, ki jih srečujemo pri uporabi sistemov umetne inteligence.


Izbrani zaključki okrogle mize:

 • Dogovor o stopnji oz. nivoju anonimizacije tekstovnih besedil je treba ustrezno dograditi, in sicer na način, da besedila še vedno podajajo vrednost končnemu uporabniku, ob tem pa zagotavljajo največji možen nivo anonimnosti za osebe, obravnavane v dokumentih.
 • Upoštevanje jezikovnih posebnosti jezikov, kot je slovenščina (uporaba zaimkov razkriva veliko informacij), je kompleksen izziv tako na področju raziskav kot tudi uporabe.
 • Treba je vzpostaviti ozaveščanje različnih nivojev deležnikov s poudarkom na izzivu lažnih novic ter smiselno nadgraditi zavedanje in izobraževanje o različnih tipih lažnih novic, njihovem vplivu ter mehanizmih in tehnologijah njihovega delovanja.
 • Ureditev vprašanja lastništva in avtorskih pravic različnih korpusov besedil v primeru slovenskega jezika je treba ustrezno nadgraditi.
Prejšnji prispevek

Digitalni razvoj Slovenije: perspektive, problemi in rešitve!

Banner Srecanje start up ekosistema Naslednji prispevek

Srečanje start-up ekosistema