23. februar 11:00 - 15:00

Go:Global Krepitev inovacijskega ekosistema – podpiranje digitalne transformacije MSP

23. februar 2021

11:00 - 15:00

Spletni dogodek

O dogodku in prijave

Prijavi se na dogodek

Vabimo vas na spletni seminar, na katerem bomo razpravljali o pomenu digitalne transformacije podjetij in novih potrebah trga pametne proizvodnje, ki so se pojavile kot posledica pandemije COVID-19. Osredotočili se bomo na možnosti povezovanja slovenskih visokotehnoloških podjetij s srbskimi, katerih sodelovanje se lahko vzpostavi preko prenosa znanja, izkušenj in tehnologij, ter se tako okrepi mednarodno razvojno sodelovanje na področju digitalizacije in pametnega proizvodnega sektorja.

Dogodek organizira Slovenski podjetniški sklad v okviru programa #StartupPlusProgram, skupaj z UNIDO-m in Ministrstvom za zunanje zadeve in je financiran s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Spletni seminar bo odgovarjal na naslednja vprašanja:

• Kaj je pametna proizvodnja in Industrija 4.0?

• Kako bo pandemija COVID-19 vplivala na proizvodnje sektorje in jih spodbudila k digitalizaciji procesov?

• Ali se bo kot posledica pandemije povečalo povpraševanje po pametnih proizvodnih izdelkih in storitvah?

• Kako je mogoče spodbuditi mednarodno razvojno sodelovanje v inovacijskem in pametnem proizvodnem sektorju?

• Kako lahko podjetja začnejo sodelovati z mednarodnimi razvojnimi institucijami, kot je Organizacija Združenih narodov za industrijski razvoj (UNIDO)? UNIDO-v prispevek na tem področju nam bo predstavil Bernardo Calzadilla-Sarmiento, direktor področja za digitalizacijo, tehnologijo in kmetijstvo.

• Katere priložnosti odpira sodelovanje v mednarodnih razvojnih projektih, podprtih s strani Evropske unije?

• Kakšne priložnosti za nadaljnje razvojno sodelovanje prinaša projekt ''Spodbujanje pametne proizvodnje z izgradnjo inovacijskega sistema v Srbiji''?

Dogodek je namenjen majhnim in srednje velikim podjetjem (tako startupom kot scaleupom).

Prijavite se na dogodek, če vas zanima:

• katera so nova zahtevana znanja in informacije, ki jih narekujejo novonastale potrebe na trgu na digitalizacije in pametne proizvodnje,

• povezovanje z inovativnimi podjetji v vaši industriji ter mednarodnimi razvojnimi institucijami, kot je UNIDO,

• kako vstopiti na tuj trg,

• kako zgraditi prepoznavnost in kredibilnost na tujih trgih,

• kako vzpostaviti ali okrepiti mednarodno poslovno sodelovanje in dvigniti prodajo na tujih trgih,

• kako povečati izvozno usmerjenost podjetja,

• katere priložnosti so odprte v okviru skupnih razvojnih projektov.

Dogodek bo potekal v angleškem jeziku, preko konferenčne platforme HOPIN.TO.

Prijavite se tukaj:

https://hopin.com/events/goglobal_strengthening_innovation_system#sponsors

Sazu Prejšnji prispevek

Digitalizacija dela, ekonomije in družbe v nematerialnem kapitalizmu

Danube1 Naslednji prispevek

Self-sustainable clusters and the related digital solutions