09. februar 10:00 - 12:00

Etika in človekove pravice pri razvoju in uporabi umetne inteligence

Vse večja prisotnost in uporaba umetne inteligence (UI) postaja naša družbena stvarnost. Pri tem pa vse več ljudi, različnih odborov in združenj ter navsezadnje držav razmišlja o tem kaj bo UI v naša življenja prinesla in kako jih bo spremenila.

UI bo kot splošno uporabna tehnologija (ang. general purpose technology), ki jo nekateri primerjajo z elektriko, parnim strojem in internetom prodrla na vsa področja našega življenja. UI z razliko od drugih tehnologij v največji meri omogoča strojem izvajanje dejavnosti, ki so bile do nedavnega omejene le na človeške zmožnosti in inteligenco.

S tem prinaša neizmerni potencial za to, da prinese koristi posameznikom in družbi ter človeštvu kot celoti. Sistemi z uporabo UI metod omogočajo, da najdemo nove odgovore in rešitve na področjih, ki segajo od kmetijstva, energetike, bančništva, financ, transporta, okolja, prostorskega načrtovanja, zdravja in medicine, kulture, industrije, komunikacije, medijev in zabave, pa vse do kazenskega pregona in celo vojskovanja in vojn.

Različne metode UI, kot omogočitvene tehnologije (ang. enabling technologies), vse bolj prodirajo v vse vrste proizvodov in storitev, ki imajo s svojim vse obsežnejšim in hitrejšim prodorom na trg potencial spreminjati obstoječa razmerja tako na ekonomskem, pravnem in političnem področju družbe.

Glede na obseg predvidenih sprememb sta med ključnimi izzivi vprašanji:

- etike ter

- človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Oziroma ali in kako naj slednji vplivata na uvajanje UI, oziroma kako bo uvajanje UI vplivalo na ta načela in človekove pravice ljudi tudi v digitalnem svetu. Odgovor bo v celoti odvisen od tega, kako se UI rešitve raziskujejo, zasnujejo in razvijejo, regulirajo in uporabljajo. Pri tem pa je ključen pogoj, da vsi deležniki razumejo to problematiko in predvsem razumejo kako to vpliva na njihove dejavnosti v konkretnih primerih UI rešitev, saj bo to bistveno vplivalo na uspešnost ali neuspešnost uvajanja UI v družbo ter v končni posledici, kot kaže, tudi na bodoče temelje demokratičnega ustroja družbe.

Standardni pristopi na podlagi analiz in ocen tveganja morda ne zmorejo v celoti zajeti vseh etičnih implikacij in posledic. Mnoge od njih bodo namreč težko merljive, nekatere pa morda v posameznih primerih nerazumljene, spregledane ali pa popolnoma neopazne.

Dogodek Etika in človekove pravice pri razvoju in uporabi umetne inteligence je drugi po vrsti med tremi dogodki, ki se dotikajo različnih pogledov na to kaj bo digitalizacija prinesla in kako bo to naslovljeno. Na tokratnem dogodku boste lahko prisluhnili predstavitvi slovenskega nacionalnega programa za UI ter razpravi med različnimi strokovnjaki s področja na temo etike in človekovih pravic.

PROGRAM IN PRIJAVA

Masters of digital Prejšnji prispevek

Masters of Digital 2021

Gradbeni grozd Naslednji prispevek

Kako lahko startupi pomagajo gradbeni industriji da postane bolj krožna?