11. december 10:00 - 13:00

4. industrijska transformacija (Industrija 4.0) v slovenskem okolju

11. december 2020

10:00 - 13:00

Spletni dogodek

O dogodku in prijave

Prijavi se na dogodek

Četrto industrijsko revolucijo je natančno definirala nemška vlada pod nazivom Industrija 4.0. To so prevzele tudi druge države Evropske unije (EU) in marsikje po svetu. Slovenija je, podobno kot Nemčija, industrijska država, zato nujno potrebuje podoben razvoj industrije. V predstavitvi natančneje analiziramo razlike definicij od digitalizacije, do digitalne in industrijske transformacije, ter pregledamo praktične primere iz prakse.

Glavne tematike predstavitve bodo:

1. štiri vrste različnih transformacij gospodarstva;
Tako kot imamo različne vrste gospodarskih družb, imamo tudi različne vrste transformacij, ki se močno razlikujejo. Pomembno je prepoznati osnovne štiri vrste transformacij in vedeti, v čem se razlikujejo. Iz njihovih razlik izhaja, da jih ne smemo nikoli zamenjati, ker bo v nasprotnem primeru transformacija v slepi ulici.

2. glavne stopnje industrijske transformacije;
Četrta industrijska transformacija zajame vse oddelke v tovarni, ne samo proizvodnje ali informatike. Je veliko širša in vsebuje najmanj deset faz, ki jih je dobro izvajati v okviru celovite arhitekture pametne tovarne in v pravilnem vrstnem redu, saj se drugače transformacija ne izide.

3. enajst hibridnih dinamičnih poslovnih modelov;
Novi sistemi transformacije omogočajo nove načine dela v povezovanju ljudi in strojev ter nadgrajujejo vse oddelke, vključno s pisarnami tovarne. Zdajšnji modeli iz tretje revolucije se v določeni meri ohranjajo, a se dinamično izmenjujejo z modeli iz četrte.

4. arhitektura sistematično razčlenjene pametne tovarne;
Kot pri gradnji hiše je treba najprej razviti arhitekturo pametne tovarne. Razvije jo lahko le dober arhitekt. Tako kot večje potovanje ni mogoče brez dobrega zemljevida, transformacije ni mogoče uspešno izvesti na pamet.

5. krožna logistika pametnih materialov;
Pametna tovarna mora poslovati v krožnem gospodarstvu, zato je prikazana združitev obojega, pridruži pa se tudi logistika izdelkov, delov in materialov, ki postanejo pametni materiali. Pametni materiali v pametni industriji krožijo in ne obležijo v naravi.

6. bistvene prednosti pametne tovarne;
Kompleksna četrta transformacija industrije prinese veliko, preko 50 prednosti in vse skupaj tvorijo novo skupnost ljudi in strojev, znotraj pametne tovarne in zunaj nje. Prednosti se nahajajo v fizični obliki in tvorijo novo kibernetično fizično dodano vrednost.

Vsebina vsebuje izraze, ki jih razumejo osebe v industriji, obravnavane sisteme je mogoče kupiti. Po vsaki temi ali med njo sledi diskusija.

Digitalna disrupcija Prejšnji prispevek

Digitalna disrupcija: vloga umetne inteligence

DIGITALNE KOMPETENCE Naslednji prispevek

Hibridno izobraževanje v času pandemije in po njej