Vavčerji

Vavčerji za digitalizacijo so spodbuda za mikro, mala in srednja podjetja z možnostjo sofinanciranja ključnih področij digitalizacije, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. Javni poziv za vavčerje za digitalizacijo je objavil Slovenski podjetniški sklad tukaj. Razpisani so štirje vavčerji na temo digitalnih kompetenc, digitalnega marketinga, digitalne strategije ter kibernetske varnosti.

Digitalni vavčerji

Digitalne kompetence

V katalogu izvajalcev usposabljanj lahko izberete izvajalca po vaši meri v skladu s prepoznanimi potrebami. Po izvedenem usposabljanju udeleženci izpolnijo Vprašalnik z oceno zadovoljstva z usposabljanje, ki je na voljo tukaj. Prav tako bo naročnik (vodstvo) pozvan k oddaji kratkega mnenja o izvedenem usposabljanju. Izvajalec usposabljanja je prav tako dolžan izpolniti Poročilo o usposabljanju, ki je na voljo tukaj. Izvajalec je dolžan posredovati Poročilo na DIH Slovenija najkasneje v roku 5 delovnih dni po končanem usposabljanju.

 

Pogosta vprašanja in odgovori

Digitalni marketing

Tukaj najdete seznam minimalnih zahtev za izdelavo spletne strani, mobilne aplikacije, spletne trgovine in spletne platforme. Na podlagi teh bo DIH Slovenija presojal ustreznost pripravljene strategije. Pred oddajo zahtevka prijavitelj posreduje Obrazec št. 3:  Mnenje DIH Slovenija o izpolnjevanju minimalnih zahtev na DIH Slovenija za pridobitev pozitivnega mnenja. Le-tega nato DIH Slovenija posreduje na JP MGRT v odobritev zahtevka vavčerja za Digitalni marketing.

 

Pogosta vprašanja in odgovori

Digitalna strategija

Pred oddajo vloge je prijavitelj dolžan posredovati na DIH Slovenija vlogo za pridobitev pozitivnega mnenja DIH Slovenija, kjer slednji potrjuje, da se prijavitelju na podlagi obrazložitve v prijavnem obrazcu dodeli vavčer za digitalno strategijo. Obrazec najdete tukaj – Obrazec št. 3: Mnenje DIH Slovenija k vlogi. DIH Slovenija posreduje pripravljen obrazec pristojnim za JP na MGRT. Obrazec je del obvezne dokumentacije. Pred oddajo zahtevka za povrnitev stroškov je prijavitelj dolžan pridobiti pozitivno mnenje DIH Slovenija v Obrazcu št. 4: Mnenje DIH Slovenija k pripravljeni digitalni strategiji. Tukaj najdete opise ključnih področij digitalne strategije, ki jih mora prijavitelj zajeti v pripravljeni digitalni strategiji (razen točke Industrija 4.0, ki je obvezna samo v primeru proizvodnega podjetja).

 

Pogosta vprašanja in odgovori

  

Kibernetska varnost

Tukaj najdete seznam minimalnih zahtev koriščenje vavčerja za kibernetsko varnost. Na podlagi teh bo DIH Slovenija presojal ustreznost vloge za pridobitev pozitivnega Mnenja (Obrazec 3). Pred oddajo zahtevka prijavitelj posreduje Obrazec št. 3: Mnenje DIH Slovenija o izpolnjevanju minimalnih zahtev in celotno pripravljeno varnostno poročilo in tehnično poročilo s priporočili za odpravljanje napak (pri sistemskem varnostnem pregledu) oz. tehnično poročilo s primeri in tehnično poročilo o odpravljenih napakah (pri vdornem (penetracijskem) testu), v elektronski obliki (pdf) (čitljiva verzija), na elektronski naslov info@dihslovenia. Obrazec št. 3 je obvezna priloga k zahtevku.

 

Pogosta vprašanja in odgovori

Učinki

0

udeležencev s povečanimi digitalnimi kompetencami (*še pridobivamo podatke)

484

udeleženih podjetij
Odobreni vavčerji:
257
Digitalne kompetence
267
Digitalni marketing
22
Digitalna strategija
6
Kibernetska varnost