Dandanes ni več podjetja, ki ne bi bilo povezano s svetovnim spletom, zato je varnost informacijskega sistema še posebej pomembna. Informacijska varnost ni samoumeven pojem, temveč je zanjo potrebno poskrbeti. Izvesti je potrebno določene varnostne ukrepe, katerih učinkovitost in delovanje pa je potrebno preveriti.

Slovenski podjetniški sklad za izdelavo sistemskega varnostnega pregleda nudi sofinanciranje do 60% stroškov, v višini do največ 5.000,00 EUR.

Minimalne zahteve:

Tehnična izvedba
  • Preverjanje sistema od zunaj
  • Interno preverjanje sistema
  • Simulacija napada na organizacijo
  • Onemogočanje storitev
  • Avtomatsko testiranje ranljivosti spletnih aplikacij po priporočilih OWASP
Rezultat
  • Tehnično poročilo s priporočili odpravljanja napak
  • Varnostno poročilo namenjeno vodstvu
  • Predstavitev rezultatov