Novice

Slovenija z enotno informacijsko točko ukrepov v podporo gospodarstvu

Od 3. april, 2020 maj 22nd, 2020 Ni komentarjev

SPIRIT Slovenija, javna agencija za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, v času epidemije podjetjem ponuja enotno informacijsko točko ukrepov v podporo gospodarstvu za blažitev posledic vpliva COVID-19.

Za lažje sledenje in razumevanje ukrepov so vse informacije zbrali na enem mestu po tematskih sklopih:

Davki, prispevki in odložena plačila

Aktualne in ažurirane informacije za podjetja in samozaposlene s področja obveznosti do države

Opravljanje dela v času izrednih razmer

Aktualne in ažurirane informacije za podjetja s področja urejanja vseh vprašanj, ki se nanašajo na njihove zaposlene, oblike dela v času izrednih razmer, plačila in nadomestila v različnih situacijah

Nepovratna in povratna sredstva

Aktualne in ažurirane informacije za podjetja s področja urejanja finančnega poslovanja, pri katerem lahko zaprosijo za različne oblike pomoči

Medsebojna pomoč in nasveti

Izmenjava dobrih praks med podjetji, postavite vprašanje, seznam različnih nasvetov