Ines Gergorić, Služba za razvoj kadrov in izobraževanje pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS), se je v svojem predavanju dotaknila vloge kadrovskih služb oz. oddelkov (HR) kot podpore pri uvajanju in izvajanju strategije digitalne preobrazbe. Trenutne razmere pomembno vplivajo na način, kako podjetja poslujejo in upravljajo z zaposlenimi. Vloga kadrov se širi in v prihodnosti lahko pričakujemo, da se bo vloga kadrov osredotočila na miselnost in naravnanost z uporabo omogočitvene tehnologije. Kaj mora HR storiti, da uresničuje digitalno strategijo? Poslanstvo kadrovske službe je zagotoviti, da ima podjetje potrebne vire ob pravem času na pravem mestu, da ustvari konkurenčno prednost na trgu. Uspešno in pravočasno izvajanje strategije, hkrati pa skrb za čustveno razbremenjevanje in upravljanje zaposlenih.

Tri ključna vprašanja, ki naj jih postavijo kadrovski strokovnjaki:

  • Kako se spreminja naš operativni model?
  • Ali imamo talente, ki jih potrebujemo?
  • Kako bomo ustvarili dosledno ponovitev?

A kot poudarja Gergorićeva, vsaka bo vsa digitalna preobrazba tako dobra, kot so miselnost, ljudje in procesi, ki jo poganjajo. Ne glede na panogo ali velikost podjetja, bodo do uspešnih digitalnih preobrazb in poslovne prilagodljivosti vodili kultura in ljudje v podjetju, še izpostavlja.

Igor Pesek Go Digital Prejšnji prispevek

Sedanjost in prihodnost izobraževanja digitalnih poklicev v Sloveniji, dr. Igor Pesek

Dr Andrej Brodnik Go Digital Naslednji prispevek

Naj ne bodo temeljne digitalne kompetence vir razslojevanja družbe, dr. Andrej Brodnik