Dr. Andrej Brodnik, Univerza v Ljubljani, Univerza na Primorskem, je uvodoma izpostavil, da če je bilo znanje pisanja, branja in računanja potrebno za dobrobit in uspeh posameznika v času industrijske revolucije, se je tem trem znanjem za dobrobit in uspeh v digitalni dobi pridružilo znanje računalništva in informatike (RIN). Meni, in tako kaže tudi svetovni razvoj, da bodo generacije, ki ne bodo deležne izobrazbe iz temeljnih znanj računalništva in informatike, v 21. in v 22. stoletju v depriviligiranem položaju. Ker nočemo, da so naši otroci drugorazredni državljani sveta in ker razslojevaje naše družbe nikakor ni sprejemljivo, je po besedah dr. Brodnika ključna uvedba temeljnih vsebin RIN (predlog RINOSA) v kurikulum vrtcev ter v učne načrte osnovnih in srednjih šol. Ob tem je treba zagotoviti celovito preverjanje opismenjevanja in uporabe tehnologij v okviru vseh predmetov, postaviti učinkovit sistem za kakovostno izobraževanje in nadaljnje strokovno usposabljanje vzgojiteljev in učiteljev na področju, vzpostaviti sistem odprtega izobraževanja, ki omogoča vključevanje deležnikov v oblikovanje vizije ter zagotavljanje in spremljanje kakovosti poučevanja RIN.

Tukaj je ključno, da se do leta 2022 vsem državljanom Slovenije sistemsko omogoči pridobivanje temeljnih znanj računalništva in informatike, vključno z obveznim predmetom v osnovni in srednji šoli, ker so digitalna znanja in kompetence osrednja znanja za digitalno družbo 21. stoletja, kar tudi opredeljuje dokument EU – Digitalni izobraževalni načrt.

Ines Gergorić Go Digital Prejšnji prispevek

Vloga HR-ja pri digitalizaciji podjetja, mag. Ines Gergorić

Screenshot 2021 08 31 at 12 47 14 Naslednji prispevek

EU Business Talks - Hrvaška