Do porabe sredstev Sklad skladov SID Banke 10.000.000,00
Prijava in informacije