31. dec. 2022 Sklad skladov SID banke 2.500.000,00
Prijava in informacije